Goed volk – 2013

Goed volk

Goed Volk is een vrije bewerking van het avondvullende toneelstuk ‘Onschuld’ van de Duitse schrijfster Dea Loher. We volgen het verhaal van Mevrouw Suiker, haar dochter Rosa en diens man Franz. Mevrouw Suiker trekt in bij Rosa en Franz omdat ze ‘aanspraak’ nodig heeft. Parallel aan dit verhaal zien we Mevrouw Van Havezath die het huis binnenvalt van Meneer en Mevrouw en daar komt vragen om vergeving. We zijn getuige van ieders dappere maar overduidelijk tot mislukken gedoemde pogingen het leven tot een goed, of op zijn minst rustig einde te brengen.Het zijn tragische personages. Rebellen die zich verzetten tegen de onrechtvaardigheid in de wereld, maar in plaats van zichzelf en anderen te bevrijden, veroorzaken ze hun eigen ondergang en die van hun medemensen.


Regie: Francien Schraal

Regieassistentie: Mervyn Nankoe

Vormgeving: Susie Brand- de Groot

Spel: Yvette Penning, Marlou de Jong, Chantal de Bruijn, Marjolein Krul, Jochem Bus en Mathijs Haak

Prijzen: 1e plaats (juryprijs, publieksprijs en groepenprijs) ATFR 2013


 


 

“De dichtheid van het decor en de keuze voor een eenheid van tijd, plaats en handeling benadrukte de benauwdheid van de personages en daarmee de treurigheid en triestheid.  Het Nieuwe Werk viel op tussen alle eenakters door subtiliteit en het volledig benutten van het potentieel van de spelers. Hulde voor ieders inzet!”
-  Uit Juryverslag ATFR 2013-