toneelgroep Het Nieuwe Werk

Toneelgroep Het Nieuwe Werk maakt met veel enthousiasme eigenzinnige voorstellingen met gevoel voor humor. De voorstellingen zijn opvallende en uitgesproken producties, waarin vorm en inhoud elkaar aanvullen en versterken. Het Nieuwe Werk maakt de voorstellingen vanuit een creatief proces tussen toegewijde spelers, de regisseur en vormgever(s). Het eindresultaat komt tot stand door middel van onderzoek en associaties vanuit vorm en verbeelding. Dit vereist een grote fysieke inzet van elke speler.  Door met professionele regie en vormgeving te werken, wordt de kwaliteit van de voorstellingen gewaarborgd en blijven spelers hun spel ontwikkelen tot een steeds hoger niveau.

Het Nieuwe Werk is een stichting en maakt voorstellingen voor volwassenen in opdracht of op eigen initiatief, zowel op locatie als in theaterzalen. De groep hoopt daarmee een breed publiek te bereiken, te raken en enthousiast te maken voor theater.

De werkwijze van Het Nieuwe Werk rust op twee pijlers. Enerzijds is dat uiteraard de regie, anderzijds is dat de vormgeving c.q. het toneelbeeld. Regie en vormgeving zijn van begin af aan onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je zou deze werkwijze een andere, eigentijdse vorm van theater maken kunnen noemen: nooit gemakkelijk, altijd verrassend.

Regie

De regie is in handen van Francien Schraal. Haar werkwijze kan omschreven worden als een gestuurd afdwalen van de eigen uitgezette route. Francien werkt met spelmateriaal dat ze al doende krijgt aangeboden van spelers. De voorstelling komt daardoor niet alleen door aanwijzingen van de regisseur tot stand, maar juist door gezamenlijk en associatief te bouwen aan een in het begin nog ongewis resultaat. Naarmate het maakproces vordert maakt Francien de juiste keuzes die tot een prikkelende voorstelling leiden. Door deze werkwijze is er een keur aan voorstellingen ontstaan met elk een uitgesproken handtekening. Een mooie impressie van deze werkwijze is gefilmd tijdens het maakproces van de voorstelling ‘Wij Mozes!’, te zien in de video hiernaast.

Vormgeving

Het Nieuwe Werk kiest bewust voor intensieve samenwerking met een professionele vormgever: Susie Brand de Groot. Door vormgeving in een vroeg stadium bij het maakproces te betrekken ontstaat er een positieve en vruchtbare wisselwerking tussen beeld, regie en spel. Het Nieuwe Werk streeft ernaar het toneelbeeld zo te maken dat het publiek de onderhuidse gevoelens of onderliggende thema’s ervaart. 

Spelers

De spelers van Het Nieuwe Werk maken en spelen de voorstellingen op vrijwillige basis naast hun dagelijkse werk. Samen vormen zij een gemêleerd gezelschap met uiteenlopende beroepen. De motivatie van de spelers is om met elkaar hoogwaardige voorstellingen te maken en hun spel verder te ontwikkelen. Met tomeloos plezier knokken zij voor het beste resultaat.